BHP

Biblioteka Uniwersytecka

BHP

Terminy udostępnienia szkoleń z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej organizowanych przez Centrum Kształcenia na Odległość na Uniwersytecie Wrocławskim

Szkolenie z zakresu BHP I ochrony przeciwpożarowej obowiązuje studentów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, doktoranckich, zaocznych oraz wieczorowych rozpoczynających naukę na I roku studiów

  • Termin 1. – od 1 października do 30 listopada 2022 r.;
  • Termin poprawkowy (płatny) – od 15 marca do 30 marca 2023 r. – dla powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w pierwszym terminie lub go nie zdali albo nie ukończyli;
  • Termin 2 – od 15 marca do 30 marca 2021 r — nabór międzysemestralny.

Dotyczy to również studentów wyższych lat, którzy do tej pory nie przystąpili do obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej).


  • Za powtarzanie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony  przeciwpożarowej dla studentów i doktorantów jest pobierana opłata w wysokości 150,00 zł określona w Zarządzeniu Nr 139/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2020/2021.
  • Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzone będzie w roku akademickim 2020/21 zgodnie z zarządzeniem Nr 103/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.
  • Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim.
  • Rejestracja i przebieg szkolenia :
Wejdź na stronę : https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/view.php?id=175535
 Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP-22
Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.
Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę!

Pomoc techniczna : cko@uwr.edu.pl

  • Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89

ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2022/23 (concerning students of undergraduate studies, graduate studies, five-year graduate studies and doctoral studies)

Training on health and safety and fire protection available only as an e-learning course

Ladies and Gentlemen,

It is the responsibility of each student commencing studies at the University of Wroclaw to participate in training on health and safety and fire protection. The course is mandatory and ends with a test. Training is considered to be completed on the basis of minutes of the training.

The training in the field of occupational health and safety and fire protection lasts from 1 October to 30 November 2022.

The training material and the test, the passing of which is a condition for completing the training, will be on the University E-EDU distance learning platform, run by the Distance Learning Center at the University of Wrocław.

Login instruction for initial health and safety training for students and PhD students

Registration and course of training:

Go to the platform: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/view.php?id=204704

 Sign up for the course using the access key: BHP-22

Familiarize yourself with the modules of the course and complete the test. The materials should be viewed from the „Introduction to training” module according to the order of the course. Pay attention to the completion symbols on the right side of the modules.

 Check your grade after completing the test!

helpdesk: cko@uwr.edu.pl

Any information about the above matter is provided by the Department of Health and Safety and Fire Protection – (71) 375-24-89.

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska
NEWSLETTER
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return